Sanering

Sanering van de asbesthoudende materialen

De beschreven  asbestmaterialen  laten verwijderen door een gecertificeerde asbestverwijdering/saneringsbedrijf. U kunt deze  herkende asbestbedrijven vinden op Ascert.nl. Dan weet u zeker dat het volgens de wetgeving, zoals beschreven in de Staatscourant de asbesttoepassingen worden verwijderd. Wij werken regelmatig samen met diverse asbestverwijderingsbedrijven. U kunt ook Checkpoint Milieu Consultancy B.V. vragen, welke asbestpartijen de werkzaamheden voor u kan uitvoeren. Het asbestverwijderingsbedrijf kan de aanvraag Omgevingsvergunning/sloopmelding bij de betreffende Gemeente/Omgevingsdienst voor u verzorgen. N a aanvraag sloopmelding, duur circa 4 weken, kan er gestart worden met de sanering van de asbesthoudende materialen van het bouwwerk.  De asbesthoudende toepassingen worden verwijderd zoals beschreven in het asbestinventarisatierapportage. De risicoklasse bepaalt hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.  

Controle + storten na sanering asbesthoudende materialen. Na een asbestverwijdering moet er een eindcontrole worden uitgevoerd. Zijn er risicoklasse 1 saneringen uitgevoerd mag de asbestverwijderaar, de controlewerkzaamheden zelf doen. Echter bij risicoklasse 2 en/of 2A saneringen moet de eindcontrole door een geaccrediteerd laboratorium door RVA worden uitgevoerd. De asbestverwijderaar zal de eindcontrole organiseren voor het verwijderde werk. Het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt dan een “vrijgave rapportage” van het laboratorium. Vervolgens zal de verwijderde asbestmaterialen worden gestort bij 1 van de asbeststortplaatsen in Nederland. Vraag bij uw asbestverwijderaar de “vrijgave rapportage” op, zodat u deze in uw archief van het bouwwerk kunt toevoegen i.v.m. opvragen door Omgevingsdienst &  verzekering.