Landelijk Asbestvolgsysteem

Landelijk AsbestVolgSysteem

Al deze bovenstaande stappen worden ook gemeld in het Landelijk AsbestVolgsysteem=LAVS. Het LAVS is een webportaal van de overheid, waarin informatie over het proces van asbestinventa-risatie, asbestverwijdering, eindbeoordeling en afvoer van asbest wordt ingevoerd en opgeslagen via https://www.asbestvolgsysteem.nl.

Vanaf 1 maart 2017 zijn alle asbestinventarisatie- en asbestsaneringsbedrijven verplicht asbestprojecten te registreren in het het Landelijk AsbestVolgsysteem (LAVS). Het LAVS ondersteunt het administratieve werkproces bij een asbestproject. Het verzorgt ook de verplichte meldingen en informatie uitwisselingen tussen de betrokken partijen. Denk hierbij bijv. aan sloop- en startmeldingen van het werkproject.

Het LAVS is eigendom van de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). De Minister van I&M heeft alle werkzaamheden rond het LAVS ondergebracht bij Rijkswaterstaat (RWS). Via het LAVS kunnen opdrachtgevers met KvK en opdrachtnemer van een asbestproject de voortgang van het project volgen. In het LAVS is vastgelegd waar het asbest is aangetroffen,  hoe deze verwijderd moet worden(risicoklasse) en binnen welke termijn  de werkzaamheden moet/zal worden uitgevoerd.  Toezichthouders (omgevingsdienst-gemeente) kunnen het LAVS raadplegen. Daarmee zij efficiënt en risico gestuurd toezichthouden op het verwijderingsproces.  De informatie in het systeem blijft beschikbaar voor de overheid en betrokkenen bij het asbestproject. Dit met het oog op calamiteiten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 01 mei 2018 geldt er de AVG. De gegevens van u welke bij Checkpoint Milieu Consultancy B.V. worden alléén met uw medeweten aan derden afgegeven. Mochten er bedrijven ons vragen om uw asbestrapportage of LAVS activeringscode of persoonsgegevens wordt dit eerst met u als opdrachtgever/particulier per mail nagevraagd. Uw gegevens worden niet met uw toestemming afgegeven aan derden.